Ni Mwandishi kutoka Umoja wa Waandishi wa Riwaya wenye Dira (UWARIDI) nchini Tanzania. Mbali na riwaya, huandika hadithi fupi, mashairi, tamthiliya, insha na makala katika masuala mbalimbali.

No Courses Found
Sorry, we could not find any courses by the Salum Makamba. Check back soon for updates.