Umuhimu Wa TEHAMA Kwa Vyama Vya Ushirika Wa Akiba Na Mikopo (SACCOS)

1

Utajifunza: 1. Kuhusu SACCOS. 2. Maana ya TEHAMA. 3. Umuhimu Wa TEHAMA.

2

SACCOS SACCOS inasimama kwa vyama vya Ushirika wa Akiba na Mikopo. SACCOS hufanya kazi kulingana na kitambulisho cha ushirika, maadili na kanuni, pamoja na uaminifu, uwazi, uwajibikaji wa kijamii na kuwajali wengine.

3

SACCOS ziliundwa ili kupunguza umaskini kwa kuwawezesha maskini na mafunzo ya jinsi ya kutumia rasilimali chache kujikwamua kiuchumi.

4

SACCOS ni chama cha kidemokrasia, cha kipekee kinacho ongozwa na ushirika wa kujisaidia.

5

Inamilikiwa na kusimamiwa na washiriki wake ambao wana dhamana sawa. Uanachama wa SACCOS uko wazi kwa wote ambao ni wa kikundi, bila kujali rangi, dini, imani, na jinsia au hali ya kazi.

6

Wanachama hawa wanakubali kuokoa pesa zao pamoja katika SACCOS na kutoa mikopo kwa kila mmoja kwa viwango vya kawaida vya riba.

7

TEHAMA NI NINI?

8

TEHAMA ni kifupi cha neno Teknologia, Habari na Mawasiliano.Ni uwanja ambao una chanjo pana, inayoshughulika na teknolojia ya mawasiliano na jinsi inavyoathiri nyanja zingine za juhudi za wanadamu.

9

Ni uwanja unaokua kwa kasi zaidi wa masomo na chanzo bora cha maisha. Ni muunganiko wa mitandao ya simu na kompyuta kupitia mfumo mmoja wa kukodisha kwa urahisi wa uhifadhi wa taarifa na hata usambazaji wake.

10

UMUHIMU WA TEHAMA!

11