Chujio La Mauzo Sales Funnel🪝

1

Kwenye kufanya mauzo, kuna mbinu mbalimbali ambazo unaweza kutumia kuhakikisha kwamba unapata uhakika wa kuuza.

2

Moja ya hizi mbinu ni kwa kutumia Sales Funnel. Leo tujifunze maana ya sales funnel.

3

Sales Funnel au chujio la mauzo, ni safari ambayo mteja anapitia mpaka kufikia hatima ya kununua bidhaa au huduma.

4

Sales Funnel ni hatua moja baada ya nyingine, zinazo kuwa zimepangwa kimkakati, ili kumtengenezea mteja mazingira mazuri ya kufanya maamuzi ya kununua.

5