Wakati Sahihi Wa Kulipa Kodi!

1

Kuna swali ambalo tulifanyia uchunguzi kwa kuwauliza watu mbalimbali... "Je wakati Sahihi wa kulipa kodi ni upi?" Kabla ya matumizi au baada ya matumizi?

2